Dla kogo

Rysunek przedstawia elegancko ubranego mężczyznę, w niebieskiej marynarce i białych spodniach, wskazującego prawą dłonią na siedzącą przy komputerze kobietę na wózku.Platformę tę kierujemy przede wszystkim do osób z niepełnosprawnościami, które chcą pracować na otwartym rynku, a zwłaszcza w dużych, międzynarodowych firmach. Daje ona podstawową wiedzę o funkcjonowaniu korporacji tym, którzy nigdy nie mieli z nimi do czynienia i wydaje im się, że takie miejsca nie są dla nich przeznaczone, jak i tym, którzy w wyniku rozmaitych okoliczności tracą sprawność i myślą, że to zakończy ich życie zawodowe. Wcale nie musi tak być, ale pojawiające się na co dzień ograniczenia sprawiają, że tak właśnie myślą.

W przypadku pierwszej grupy odbiorców, chodzi nam o to, aby osoby te potraktowały z otwartością pojawiające się na rynku, zupełnie nowe możliwości. Oznacza to, że same muszą zacząć nad sobą pracować, czasami ciężko, ale trud ten może przynieść im sukces, a nabyte umiejętności zostaną w odpowiedni sposób docenione i wykorzystane. Mamy pełną świadomość, że w środowisku osób z niepełnosprawnościami są ogromne pokłady frustracji i trudnych przeżyć związanych z pozyskiwaniem pracy. Namawiamy jednak do tego, aby tych negatywnych emocji, których doświadczały także osoby piszące materiały na tę platformę nie przekładać na kolejnych pracodawców, być może tym razem takich, którzy zupełnie inaczej potraktują zjawisko niepełnosprawności. Nie zaprzeczamy tu żadnym negatywnym doświadczeniom, a także ich nie oceniamy. Podkreślamy jednak, że ostatnią rzeczą, jaką chcą widzieć nasi nowi partnerzy w pracy, jest żal, ból i zawód związany z naszą zawodową przeszłością. Doceńmy więc to, że ktoś chce z nami rozmawiać o przyszłości i uśmiechnijmy się do takiej osoby. To na pewno ułatwi nam dalszy kontakt.

Jeśli natomiast chodzi o drugą grupę naszych odbiorców, często niedostrzeganą przez ich pracodawców, chcielibyśmy im powiedzieć, że częściowa lub nawet znaczna utrata sprawności w żadnym wypadku nie oznacza konieczności rezygnacji z wykonywanej dotąd pracy, albo ściślej mówiąc, rzadko zachodzi taka konieczność. W większości przypadków, dalsza aktywność zawodowa zależy od naszej woli, plastyczności i kreatywności pracodawcy oraz świadomości niepełnosprawności w firmie i jej otoczeniu. Jeśli te warunki są spełnione, o czym szerzej tu piszemy, nadal osoby te będą mogły realizować się w pracy, którą lubią.

Jako autorzy tej platformy będziemy bardzo zadowoleni, gdyby obie te grupy odbiorców uznały, że zamieszczone tu wskazówki, porady i materiały okazały się pomocne dla ich drogi zawodowej. Chętnie usłyszymy na ten temat wszelkie refleksje i komentarze.