O platformie

Rysunek przedstawia elegancko ubranego mężczyznę, w niebieskiej marynarce i białych spodniach, trzymającego w prawej ręce przewodnik „Dostępna firma. Dostępne otoczenie”, obok mężczyzna ubrany w niebieską koszulkę z krótkim rękawem, zwrócony tyłem, siedzący przy komputerze.

Strona ta jest wynikiem rocznej pracy grupy Come CloSeR to Disability Task Force oraz niezliczonych debat, tych oficjalnych, jak i mniej formalnych, które odbyły się dzięki wydarzeniu Come CloSeR Show. Uczestnicy tych wydarzeń i spotkań zgodzili się, że „Biznes bliżej niepełnosprawności”, to nie tylko budowanie relacji pomiędzy firmami, które chcą być otwarte, przyjazne i dostępne, ale także pomiędzy potencjalnymi kandydatami posiadającymi różnorodne niepełnosprawności a firmami.  Materiały publikowane na tej platformie mają być jednym z mostów budujących takie relacje, mają pozwolić obu stronom lepiej się zrozumieć, dać szansę na wirtualne spotkanie, z którego jak wierzymy, może dojść do spotkania rzeczywistego, w czasie rozmowy kwalifikacyjnej, a potem w miejscu pracy.

Mamy nadzieję, że opublikowane tu treści, będące wynikiem wieloletnich przemyśleń osób tworzących nasz think tank, to wystarczający potencjał, którym możemy się podzielić w domenie publicznej, aby takie mosty mogły być skutecznie budowane i aby kandydaci z niepełnosprawnościami mogli z nich korzystać w drodze ku dostępnej firmie w dostępnym otoczeniu.

Ważny jest dla nas też drugi kierunek myślenia. Zjawisko niepełnosprawności nie jest tylko czymś, co istnieje wyłącznie poza firmą. Jest ono oczywiście obecne także wewnątrz niej i nie maleje, ale rośnie. W wyniku wielu czynników życiowych, społecznych, losowych, pracownicy tracą sprawność i również dla nich idea dostępnej firmy staje się bardzo ważna. Dlatego również i do nich kierujemy zamieszczone tu treści, mając nadzieję, że firmy będą się przekształcać w wyniku procesów wewnętrznych, jak i współpracy ze środowiskiem zewnętrznym.
Współpraca jest w tym procesie słowem kluczowym. Kilka lat funkcjonowania naszego think tanku pokazało dobrze, że żadna, nawet bardzo duża i bogata firma, nie jest w stanie dostosować się sama. Wymaga to współpracy z innymi podmiotami – z organizacjami pozarządowymi, uczelniami, grupami nieformalnymi, a nawet pojedynczymi osobami z niepełnosprawnościami, mającymi w sobie pasję zmiany otaczającej ich rzeczywistości na lepszą, bardziej dostosowaną do ich potrzeb.

Tej zmiany im, sobie i firmom życzymy, polecając platformę „Come CloSeR, czyli ja w dostępnej firmie” jako jedno z narzędzi do wykorzystania w tym procesie.