Języki obce

Rysunek przedstawia głowę kobiety o ciemnych włosach, którą otacza kilkanaście flag różnych krajów: Niemiec, Wielkiej Brytanii, Norwegii, Francji, Hiszpanii. Po lewej widnieją dwie dłonie, większa i mniejsza, obydwie z uniesionymi kciukami w górze w geście „OK”, „lubię to”. W trakcie procesu rekrutacji do dużych, międzynarodowych firm, oprócz tak zwanych kompetencji miękkich określających potencjał kandydata szczególnie istotna jest znajomość języków obcych. Umiejętność posługiwania się językiem angielskim jest nieodzowna, ponieważ większość programów wewnętrznie używanych w korporacjach stworzona jest właśnie w tym języku.

Obecnie jednak, większość firm intensywnie poszukuje pracowników znających oprócz angielskiego również europejskie języki obce. Poszukiwanymi językami są: niemiecki, francuski, holenderski, fiński, szwedzki, norweski, czeski, węgierski itp. Pracownicy kontaktują się używając tych języków z klientami, dostawcami, klientami klientów, pracownikami, użytkownikami aplikacji czy systemów. By zapewnić swoim kontrahentom najwyższą jakość świadczonych usług wiele firm decyduje się na dostarczanie usług czy serwisu właśnie z użyciem macierzystego języka kontrahenta.

Często codzienna praca opiera się na kontakcie elektronicznym, czy przygotowywaniu dokumentacji. Do takich obowiązków wystarcza poziom znajomości języka określany jako B2, wg Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego. Ten poziom oznacza, że rozumie się znaczenie głównych wątków przekazu zawartych w złożonych tekstach na tematy konkretne i abstrakcyjne.

Natomiast w przypadku, gdy pracownik ma bezpośredni lub telefoniczny kontakt z innymi pracownikami lub klientami oczekuje się poziomu C1 – czyli płynności i poprawności wypowiedzi, rozumienia przekazów nie wyrażonych wprost, również abstrakcyjnych.

Nierzadko firmy decydują się także rozważać kandydatury osób, których znajomość drugiego języka kształtuje się na poziomie średniozaawansowanym (B1) – charakteryzującego się używaniem prostych konstrukcji gramatycznych, popełnianiem sporadycznych błędów. Firmy proponują następnie takim osobom doszkolenie językowe w ramach programów podnoszących kompetencje. Tak, aby docelowo pracownicy ci mogli po zakończeniu kursu dołączyć na stanowisko z samodzielnymi obowiązkami.

Jeśli więc czytasz to jeszcze na etapie swojej edukacji, czy to uniwersyteckiej, czy może licealnej, pamiętaj o nauce języków obcych od podstaw lub o ich doskonaleniu. Języki to doskonałe narzędzie do pracy w międzynarodowym środowisku, to furtka do zatrudnienia w korporacjach. Im lepiej będziesz je znał/znała, tym twoje szanse są większe, zarówno przy samym zatrudnieniu, jak i później, gdy rozważany będzie twój awans. Języki obce przydadzą ci się w pracy zawsze i zawsze będziesz czerpać z ich znajomości korzyści. Przydadzą ci się one również poza pracą. Uczenie się obecnie języków jest prostsze niż kiedykolwiek.

Naturalnie, jeśli jesteś osobą z niepełnosprawnością, możliwości uczenia się języków są mniejsze, ale istnieją. Poszukuj na uczelniach lektoratów dostosowanych do potrzeb związanych z konkretną niepełnosprawnością, nauczycieli nieobawiających się uczyć cię indywidualnie, współpracuj z nimi, aby twoje zajęcia były jak najbardziej efektywne i dawały ci realny postęp w znajomości danego języka. Nie zrażaj się, jeśli od razu na takiego nauczyciela nie trafisz. Wytrwałość prowadzi do sukcesu. Spotykaj się też z osobami z innych krajów, z różnych kultur. Nie tylko wzmocni to twoją znajomość języków, ale zwiększy kontakty i zrozumienie dla różnorodności i równości – wartości tak ważnych w środowisku międzynarodowym.