Elastyczność

Rysunek przedstawia elegancko  ubranego mężczyznę, kciuk jego prawej dłoni jest uniesiony do góry w geście „OK”, „lubię to”, powyżej w półokręgu są widoczne przedmioty: laptop, książka, samolot, tarcza zegarowa oraz figura szachowa.Sukces w zatrudnieniu osoby z niepełnosprawnością wymaga dwóch zazębiających się elementów. Pierwszym z nich jest elastyczność instytucji, drugim asertywność osoby z niepełnosprawnością.

Elastyczność jest niezbędna, ponieważ zawsze w przypadku pojawienia się w przestrzeni firmy osoby z niepełnosprawnością istnieje konieczność dokonania zmian i adaptacji jej środowiska pracy. Nawet jeśli siedziba firmy to budynek nowoczesny i w pełni dostępny architektonicznie, nie ma możliwości przewidzenia wszystkich trudności, jakie mogą się pojawić w związku z niepełnosprawnością pracownika. Jest to rzecz bardzo indywidualna, związana nie tylko z rodzajem niepełnosprawności lecz także dotychczasowym stylem życia, wykorzystywanym sprzętem i wsparciem ze strony innych osób.

Elastyczność i wyczulenie na takie potrzeby umożliwi dokonanie zmian, które często nie są nawet postrzegane jako bariery w funkcjonowaniu osoby niepełnosprawnej, choć z perspektywy projektowania uniwersalnego tak właśnie jest. Adaptacje takie mogą dotyczyć wystroju wnętrz na przykład zmiany kolorów napisów na terenie biura, zmiany organizacji przestrzeni, czy też tak banalnych działań jak umieszczenie wieszaków na odpowiednich wysokościach, czy właściwego umiejscowienia mydelniczek, a nawet zawieszenie na drzwiczkach szafek tasiemek umożliwiających pracę psu serwisowemu asystującemu osobie z niepełnosprawnością ruchową. Adaptacje takie mogą być dostosowaniem do potrzeb konkretnej osoby, niepowtarzalnej osoby i stanowić wygodę tylko dla niej. Przykładowo, wykonanie mebla na wymiar dla osoby niskiego wzrostu jest taką właśnie adaptacją. Z jednej strony, to jakby zaprzeczenie idei dostępności dla wszystkich, ale z drugiej strony, jest to działanie jak najbardziej mieszczące się w granicach racjonalnej adaptacji.