Asertywność

Rysunek przedstawia elegancko  ubranego mężczyznę, trzymającego ręce nieco w górze, dookoła niego widnieje pięć dłoni skierowanych kciukiem do góry w geście „OK”, „lubię to”.Asertywność osoby z niepełnosprawnością to cecha bardzo istotna, aby zmiany mogły iść we właściwym kierunku. Precyzyjne określenie zakresu swoich możliwości i związanych z niepełnosprawnością ograniczeń, a następnie zakomunikowanie tego w sposób asertywny to znaczy nieurażający innych jest cenną i niezwykle pomocną umiejętnością. Pozwoli ona rozwiązać wciąż istniejący problem braku wiedzy na temat niepełnosprawności, stereotypów i schematów myślowych. Jest ona też dobrym sposobem do przekazania otoczeniu, w szczególności menedżerowi, swoich bardzo indywidualnych potrzeb, które poprawią sposób funkcjonowania w miejscu pracy. Powiedzenie „nie”, gdy niepełnosprawność uniemożliwia wykonanie jakiejś czynności jest sygnałem do poszukiwania racjonalnej adaptacji. Podpowiedzenie, co mogłoby być taką adaptacją i aktywne włączenie się do procesu poszukiwania najlepszego rozwiązania jest najwłaściwszą drogą do znalezienia racjonalnej adaptacji.

Patrz uważnie na swoje otoczenie. Wymyślaj rozwiązania, które pozwolą Ci robić te same rzeczy co pozostali pracownicy, nawet jeśli musisz to zrobić w inny sposób. Informuj o tym przełożonych, bądź aktywny/a w poszukiwaniu rozwiązań. Licz się z tym, że niektóre z pomysłów nie zostaną zrealizowane, bo przekroczą granicę racjonalnej adaptacji, ale wiele może być wprowadzonych w życie, bowiem Twoja dobra praca i dobre samopoczucie jest ważne dla pracodawcy, który ceni różnorodność zespołów pracowniczych.