Moje kompetencje

Rysunek przedstawia elegancko ubranego mężczyznę, kciuk jego prawej dłoni jest uniesiony w górę, w geście „OK”, „lubię to”, powyżej tarcza zegarowa oraz dokumenty aplikacyjne, po prawej figura szachowa. Platforma ta poświęcona jest relacji pomiędzy zjawiskiem niepełnosprawności a jego postrzeganiem w biznesie, reagowaniem na indywidualne potrzeby kandydata lub pracownika oraz wdrażaniem racjonalnych adaptacji. Ściśle wiąże się z tym kwestia postrzegania kompetencji u osoby z niepełnosprawnością, ubiegającej się o pracę.

Z punktu widzenia kandydata, jak i potencjalnego pracodawcy, kompetencje zdają się schodzić na dalszy plan, wobec trudności, jakie mogą zaistnieć w sytuacji niepełnosprawności. Jedna i druga strona koncentruje się właśnie na niej i wynikających z niej ograniczeniach dla wykonywanej pracy. Osobom z niepełnosprawnościami koncentracja na trudnościach może wydawać się zupełnie naturalna, bo im większy jest stopień ich niepełnosprawności, tym większe są tego skutki w staraniu się o pracę lub jej wykonywaniu. Trzeba jednak zawsze pamiętać o tym, że to kompetencje są podstawą do zatrudnienia na danym stanowisku.

Jeśli zatem jesteś osobą mającą kompetencje poszukiwane przez firmy międzynarodowe, z których na plan pierwszy wysuwa się znajomość języków obcych, wykształcenie i tak zwane umiejętności miękkie, postaraj się je zaprezentować pracodawcy, a następnie pogłębiać, nie skupiając się na trudnościach i barierach, ale na chęci dalszej, ciężkiej pracy nad sobą. Zostanie to z pewnością docenione. Dostaniesz też szansę na doskonalenie tych umiejętności.

Możliwa jest też sytuacja, w której obiektywnie rzecz biorąc, nie będziesz w stanie wykonywać jakichś zadań, właśnie z powodu ograniczeń wynikających z niepełnosprawności. Musisz wówczas w otwarty sposób zakomunikować to swojemu menedżerowi, a być może także członkowi zarządu. Warto też w takiej rozmowie nakreślić warunki, których zmiana umożliwiłaby ci kontynuowanie wykonywanych obowiązków i rozwój. Polecamy rozmawiać w sposób konstruktywny, ze zwróceniem uwagi na argumenty drugiej strony, ale także z pełną świadomością swoich praw co do racjonalnych dostosowań.

Jeśli będziesz aplikować o pracę w przyszłości, a obecnie jeszcze studiujesz lub uczysz się, jest to najlepszy czas, aby już teraz myśleć o pogłębianiu kompetencji. Znajomość języków, jak pisaliśmy w zakładce dotyczącej tego tematu, przyda ci się zawsze, niezależnie od wykonywanej pracy. Ucz się ich systematycznie, nawet jeśli wydaje ci się, że do niczego nie jest ci to w danym momencie potrzebne. W pierwszej kolejności wybieraj język, który lubisz. Łatwiej jest się go wtedy uczyć. Dużo czytaj, zarówno książek drukowanych, jak i materiałów w sieci. Żyjesz w czasach, gdy wiedza leży niemal na wyciągniecie ręki i wystarczy ją podnieść. W Internecie znajdziesz sporo bezpłatnych materiałów doskonalących twoje kompetencje. Niezliczona liczba wspaniałych uniwersytetów z całego świata oferuje też swoje kursy w formie zdalnej lub poprzez zapisanie się na uniwersytet otwarty. Korzystaj z bogactwa ich oferty. Wiedz, że biura przyszłości będą opierać się także na pracy świadczonej na odległość, a nie tylko na tej wykonywanej na open spasie. Być może właśnie dla ciebie będzie to idealne rozwiązanie. Niezależnie jednak od sposobu wykonywania pracy, będziesz musiał/musiała wykazać wobec pracodawcy swoje kompetencje i dlatego pracuj nad nimi już teraz.

Jeśli czytasz tę platformę i myślisz, że są tu zamieszczone wskazówki tylko dla ludzi młodych, mylisz się. W każdym wieku i przy wielu rodzajach niepełnosprawności, możesz myśleć o pracy oraz jej zmianie w kierunku dopasowanym do twoich możliwości. W każdym też wieku możesz się uczyć, pogłębiając swoją wiedzę o świecie i poszerzając kompetencje. Skorzystaj z europejskich programów dla osób dorosłych, aby nauczyć się korzystania z komputera oraz posługiwania się wybranymi programami. Możesz też poprosić o pomoc swoje dzieci lub wnuki. Praca, o której tu mówimy, nie jest tylko dla młodych. Wiele firm docenia kapitał, jakim dysponują osoby dorosłe czy też starsze. Dobry program w obszarze odpowiedzialnego biznesu można także poznać po ofercie skierowanej do tej grupy potencjalnych pracowników. Szukaj takich programów na stronach internetowych korporacji, pytaj o nie przedstawicieli firm.

Najgorsze, co możesz wybrać, niezależnie od twojego wieku i stopnia niepełnosprawności, to stagnacja i narzekanie, zamiast działania. Współczesny świat oferuje ci ogromne możliwości nabywania i pogłębiania kompetencji. Spróbuj się w nich zorientować i wykorzystać to bogactwo dla rozwoju własnego i korzyści, jakie mogą z tego wynikać dla twojego pracodawcy. Twój sukces w dużej mierze zależy od ciebie.

„Jak trafiłem do Google?” Konrad Rychlewski

Tekst jest częścią publikacji Dostępna firma, dostępne otoczenie, którą wydała Fundacja Menedżerowie Jutra MOFFIN we współpracy z grupą Task Force Come CloSeR to Disability, Kraków 2017, s. 25 – 30.