Czym jest korporacja

Rysunek przedstawia kobietę o ciemnych, półdługich włosach, ubraną w zieloną sukienkę z białym kołnierzykiem, wskazującą na znajdujący się za nią budynek dużej firmy. Przy wejściu do budynku zarysowana sylwetka mężczyzny.To duża organizacja międzynarodowa o globalnym zasięgu oddziaływania, kojarzona zazwyczaj z największymi firmami na świecie. Swoją siedzibę ma najczęściej poza Polską – w Stanach Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii, Francji czy Indiach. Posiada wiele placówek w różnych krajach. Placówki te mogą się od siebie różnić pod względem liczby zatrudnionych pracowników. W danym kraju może być też więcej niż jedna placówka konkretnej korporacji. Jedna taka placówka może zatrudniać od kilku do nawet kilkunastu tysięcy ludzi.

Poszczególne biura korporacji mogą mieć inne profile pracowników, co ma związek z tym, jaką rolę pełnią w strukturze całej firmy. Korporacja składa się z wielu działów. Są to na przykład działy operacyjne wspierające biznes (w tym działy związane z kadrami/HR, wynagrodzeniami/Payroll, finansami/Accounting, prawem/Legal, obsługą przestrzeni biurowych/Facilities itd.) oraz działy wspierające klientów (te zależą od profilu usług, jakie oferuje dana korporacja). Placówki korporacji zatrudniają zwykle obcokrajowców. Ich odsetek różni się jednak pomiędzy poszczególnymi firmami. Np. Cisco zatrudnia ok 40% osób innych narodowości, a HCL – ponad 60%.

Głównym językiem komunikacji w korporacjach jest angielski. Oczywiście można posługiwać się językiem ojczystym podczas rozmów nieformalnych, (jeśli nie ma wśród nas osób nieznających języka polskiego) ale wszelka oficjalna komunikacja odbywa się po angielsku. W tym języku tworzone są również wszelkie dokumenty. Znajomość dodatkowych języków jest natomiast zawsze atutem i może pomóc nie tylko w komunikacji z koleżankami i kolegami w firmie, ale także w porozumieniu z klientem (czasem klient wymaga, by projekt czy zlecone działania były realizowane w jego ojczystym języku).

W korporacjach panuje międzynarodowa atmosfera, wokół której jest zawsze sporo szeroko pojętej różnorodności. Firmy cenią sobie więc pracowników, których cechuje otwartość, szacunek do innych kultur czy umiejętność pracy w różnorodnych zespołach. Ze względu na dużą ilość pracy w takim środowisku, firmy organizują szereg inicjatyw sprzyjających integracji i poznawaniu siebie nawzajem np. szkoleń, wspólnych wyjazdów integracyjnych wolontariatu czy innych zajęć poza godzinami pracy.

Każda z korporacji ma szereg wartości (tzw. corporate values), zgodnie z którymi działa i które mają determinować postawy pracowników wobec klientów, partnerów oraz pozostałych interesariuszy. Wartości takie są z reguły zapisane w misji firmy (tzw. Core values in Mission Statement). Korporacje mają ze sobą wiele cech wspólnych. Niemniej, każda szczyci się swoją unikatową kulturą pracy. To może dotyczyć poziomu sformalizowania procesów, możliwości elastycznej pracy, wspierania pracowników w rozwoju czy udziale w działaniach wykraczających poza obowiązki standardowe. Korporacje oferują swoim pracownikom bogaty pakiet świadczeń socjalnych np. ubezpieczenie na życie, prywatną opiekę medyczną, kartę Multisport/Multibenefit lub karnety do kina, teatru, dodatkowy urlop, karty prepaid do wykorzystania w różnych punktach usługowych itp.

Pracownik korporacji dostaje komputer, a na niektórych stanowiskach może otrzymać także samochód czy telefon firmowy. Istnieje możliwość zamówienia na koszt firmy dodatkowego monitora, myszki, klawiatury, słuchawek do telekonferencji czy rozmaitych rozwiązań ergonomicznych. Korporacja zatrudnia pracowników bezpośrednio lub poprzez tzw. vendor’ów, czyli agencje pośredniczące w zatrudnieniu.

Korporacje oferują z reguły dwie ścieżki kariery – tzw. verticial move – a zatem przechodzenie na wyższe szczeble w hierarchii danej organizacji, jak i tzw. lateral move, czyli przechodzenie do innego działu, ale na tym samym poziomie, co wcześniej zajmowane stanowisko, przykładowo będąc pracownikiem działu Payroll można aplikować na stanowisko w dziale Accounting.

Korporacja to duży organizm. Tak jak inne miejsca pracy ma swoje wady i zalety.

Do zalet możemy zaliczyć:

 • Bezpieczeństwo zatrudnienia i warunków pracy
 • Stabilność płacy, opiekę medyczną, dodatkowe korzyści, tzw. benefity
 • Wiele możliwości rozwoju przy okazji pełnienia obowiązków (szkolenia, wyjazdy, kontakt z pracownikami z biur za granicą, awanse)
 • Dofinansowanie do studiów czy innych zajęć (zazwyczaj powiązane z tzw. umową lojalnościową)
 • Możliwość wpływu na zmianę – w biznesie, nawet ogromnym – pracownicy bardzo często mają szansę zgłaszać swoje pomysły na poprawę procesów, eliminowanie zbędnych działań itp. Takie głosy pracowników są ważne, bo poprawiają „wydajność” firmy, a komercyjnej instytucji zależy na efektywności.
 • W większości stabilnych korporacji funkcjonuje system regularnej oceny efektywności pracowników.

Do wad natomiast zaliczamy:

 • Godziny pracy: czasem praca zmianowa, czasem zbyt mało elastyczna – w zależności od branży;
 • Czasem nadmiar pracy
 • Duża liczba procedur: na rezerwację salki, na rozliczenie służbowe, na naprawę sprzętu komputerowego, na służbowe wydatki
 • Praca na open spasie (nie zawsze) i anonimowość
 • Wykonywanie fragmentu „procesu”, a nie obsługa klienta „od początku do końca”, brak namacalnych efektów pracy.

Czytając opublikowane tu teksty rozważ, jak wady i zalety pracy w korporacji mają się do innych instytucji i organizacji: urzędów, mniejszych firm, firm rodzinnych, własnej działalności gospodarczej czy nawet uczelni lub organizacji pozarządowych. Nigdzie bowiem trawa nie jest tylko zielona.

Katarzyna Lampart z Shell Business Operations o tym, czym jest korporacja