Tracę sprawność

Rysunek przedstawia dwóch mężczyzn – jeden z nich lekko pochylony w lewą stronę z grymasem na twarzy, drugi opiekuńczym gestem dotyka jego ramienia.Podczas szkoleń, dni różnorodności i w czasie spotkań z zarządami firm międzynarodowych, temat niepełnosprawności traktowany jest raczej jako zjawisko zewnętrzne. Mówimy o osobach, które gdzieś tam są, mają być może poszukiwane na rynku kompetencje, a firma, jeśli chce być dostępna, musi ich poszukać, wybrać i zatrudnić. W zasadzie niemal w ogóle nie pojawia się kwestia pracowników, którzy są w firmie obecni, czasem od wielu lat i tracą sprawność w wyniku rozmaitych okoliczności życiowych jak na przykład wypadek, choroba przewlekła, czy zwyczajnie nie mają takiej efektywności jak kiedyś, na przykład z powodu wieku.

W tym miejscu platformy „Come CloSeR, czyli Ja w dostępnej firmie”, należy więc sobie odpowiedzieć na pytanie, co i jak robić, aby zapewnić powrót do pracy lub pełny i adekwatny udział w pracy osób, które stały się niepełnosprawne w trakcie zatrudnienia.

Warto sobie uświadomić, że każdy z nas był, jest lub będzie w jakimś stopniu osobą niepełnosprawną i myśląc w ten sposób, znacznie łatwiej będzie nam projektować, planować i organizować otaczającą nas rzeczywistość w taki sposób, aby ten fakt uwzględnić.

Jako osoba, która utraciła pełną sprawność pamiętaj:

  • Warto zgłosić to przełożonemu i odpowiedniej osobie w dziale HR (najczęściej będzie to tzw. HR Business Partner);
  • Ustalcie wspólnie, jakie adaptacje lub zmiany w Twoich standardowych obowiązkach umożliwią Ci dalszą pracę, która firmie przyniesie korzyść, a Tobie da sensowne potrzebne zajęcie. Nie musisz znać rozwiązań od razu – nie bój się ich szukać i jasno komunikować swoje potrzeby. Zastanów się, czy chcesz podzielić się swoim doświadczeniem i potrzebami z zespołem. To indywidualna i trudna decyzja, ale im większa świadomość zespołu tym większa szansa na realną zmianę warunków pracy. Niektórych potrzeb związanych z niepełnosprawnością ukryć się nie da, co także nie znaczy, że nie można o nich z otwartością mówić. Inne są bez problemu do ukrycia, ale w zakresie, w którym z ich ujawnieniem dobrze się czujesz, zawsze warto to zrobić. Podnosisz w ten sposób poziom świadomości niepełnosprawności w swoim zespole oraz w całej firmie.
  • Jeśli nagle stałeś/ stałaś się osobą z orzeczeniem o niepełnosprawności, pod tym linkiem przeczytaj, jakie uprawnienia Ci przysługują z tego tytułu. Pamiętaj – 7-godzinny dzień pracy to uprawnienie, nie obowiązek – jeżeli dalej chcesz pracować 8 godzin, ale chcesz zachować prawo do pozostałych uprawnień, możesz poprosić o ponowne skierowanie do lekarza, który może wyrazić na to zgodę.
  • Daj sobie czas i nie rezygnuj, utrzymanie aktywności zawodowej i społecznej jest ważne dla każdego człowieka.

Jako firma zatrudniająca osobę, która w trakcie zatrudnienia nabyła niepełnosprawność, pamiętajcie:

  • To trudna sytuacja dla każdej ze stron, ale utrzymanie aktywności zawodowej i społecznej jest ważne dla każdego człowieka.
  • Czasem, inny niż dotychczas podział obowiązków jest wystarczającą adaptacją.
  • Istnieje szereg rozwiązań technologicznych, które stanowią adaptacje stanowiska pracy – przeczytacie o nich tutaj.
  • Osoba, która okaże pracodawcy orzeczenie o niepełnosprawności ma dodatkowe uprawnienia, piszemy o nich tutaj.
  • Zastanówcie się, jak chcecie zakomunikować zmianę w zespole. Świadomość współpracowników jest bardzo ważna i pomaga każdej ze stron.

Niewątpliwie najtrudniejszy jest czas, gdy występują już jakieś trudności w wykonywaniu pracy, a ty nie masz jeszcze orzeczenia o niepełnosprawności, co oczywiście nie oznacza, że nie potrzebujesz wsparcia. Nie wstydź się o nie poprosić, pomimo faktu nieposiadania orzeczenia. Wiedz, że Konwencja ONZ o prawach osób niepełnosprawnych gwarantuje ci możliwość swobodnego wyrażenia takich potrzeb i twój głos powinien być wysłuchany. Społeczne rozumienie zjawiska niepełnosprawności, którego prawną emanacją jest wspomniany akt prawa międzynarodowego, daje ci do ręki bezcenne narzędzie w rozmowach z pracodawcą, zwłaszcza tym korporacyjnym. Nie martw się więc, utrata sprawności nie musi i najczęściej nie powinna oznaczać utraty pracy.

Może oczywiście wystąpić sytuacja, w której będziesz musieć pracować krócej lub inaczej, z wykorzystaniem nowych narzędzi i to wszystko powinno być przez twojego pracodawcę uwzględnione jako racjonalne dostosowanie. Zawsze o nie pytaj, jeśli masz potrzebę jakiejś zmiany w wyniku przebytej choroby lub częściowej utraty sprawności na stałe. Twoje prawo w tej materii niczym nie różni się od prawa osób z orzeczonym stopniem niepełnosprawności na stałe.