Adaptacje

Rysunek przedstawia kobietę o ciemnych, półdługich włosach, ubraną w fioletową sukienkę z białym kołnierzykiem oraz elegancko ubranego mężczyznę, w niebieskiej marynarce i białych spodniach. Obydwie postaci wskazują windę.Definicja mówi: „racjonalna adaptacja oznacza konieczne i stosowne modyfikacje i adaptacje niepociągające za sobą nieproporcjonalnych i niepotrzebnych utrudnień, które to modyfikacje i adaptacje są niezbędne w określonych przypadkach dla zapewnienia osobom z niepełnosprawnościami możliwości egzekwowania i korzystania z wszystkich praw człowieka i fundamentalnych swobód.”

Niektóre firmy są gotowe, aby wprowadzać niezbędne, racjonalne adaptacje stanowisk pracy dla osób niepełnosprawnych. Istotą racjonalnej adaptacji jest zapewnienie równych szans w pracy osobom z niepełnosprawnościami.

Do adaptacji zaliczyć można:

  • zakup i zastosowanie powiększalnika do monitora dla osób słabowidzących,
  • zakup oprogramowania czytającego dla osób z niepełnosprawnością wzroku,
  • zakup klawiatury dla osób posługujących się jedną ręką lub mających trudności motoryczne w obu rękach,
  • adaptację przestrzeni środowiska fizycznego lub stanowiska pracy dla osób poruszających się na wózkach lub osób niskiego wzrostu (można poprosić pracodawcę o umieszczenie niżej apteczki, części naczyń w kuchni czy zamontowania odpowiednio nisko podajnika na mydło).

Bardzo ważne jest w tym procesie, aby zatrudniona osoba z niepełnosprawnością brała udział w poszukiwaniu rozwiązań i adaptowaniu miejsca pracy. Żaden pracodawca nie będzie bowiem wiedział lepiej, co najbardziej usprawni pracę takiej osobie. Jeśli osoby niepełnosprawne nie będą się dzielić informacją czego potrzebują, co już stosowały, co działa, a co nie – pracodawca nie ma jak tego zgadnąć. Nie bój się więc rozmawiać z pracodawcą o najwłaściwszych dla Ciebie adaptacjach i bądź otwarty/a na taką dyskusję.

Należy wyjść z założenia, że w przypadku adaptacji miejsc pracy kluczowa jest współpraca i zrozumienie dwóch stron. Duże firmy funkcjonują w oparciu o szereg standardowych rozwiązań: takie same biurka i krzesła dla wszystkich, takie same monitory, te same dodatkowe tak zwane benefity, czyli korzyści. Droga indywidualna jest zawsze możliwa, należy jej poszukiwać i nie poddawać się. Kompromis da się wypracować i powinien on być dwustronny.